Tilmelding

 1. Din tilmelding og betaling skal ske via vores web-site.
 2. Når vi har modtaget din tilmelding, bliver du på hverdage kontaktet indenfor 24 timer for at indgå en aftale omkring opstart af forløbet.

Persondata

 1. Ved oprettelse tilmelding og oprettelse af en profil accepteres, at My Perfect Match må gemme personlige oplysninger fra tilmeldingsformular, interview, persontest samt andre personlige oplysninger (ikke følsomme og følsomme oplysninger) fremkommet under processen.
 2. Følsomme data data omkring din personprofil er ikke tilgængelige for andre end My Perfect Match, og videregives ikke til 3. part.
 3. Du kan til hver en tid bede om at få adgang til de oplysninger, der er registreret på dig eller få slettet din profil og data.
 4. Ønsker du ikke længere at være registreret i databasen, skal du sende en mail til afmeld@myperfectmatch.dk, hvorefter alle oplysninger slettes i databasen.

Service (matchmaking)

 1. De personlige møder afholdt med My Perfect Match afholdes i vores lokaler eller på anvist adresse.
 2. Du forpligter dig til at være så ærlig og åben omkring dine personlige forhold som muligt.
 3. Du forbliver anonym frem til, at du møder op på en arrangeret date, medmindre andet er aftalt.
 4. Såfremt My Perfect Match vurderer, at du ikke har givet et sandfærdigt billede af dig selv, har en adfærd, attitude eller noget vi på anden vis ikke kan stå inde for, forbeholder vi os ret til at opsige vores aftale.
 5. My Perfect Match garanterer ikke for udfaldet af de arrangerede dates.

Betaling

 1. Ved tilmelding reserverer vi det fulde honorar for den valgte service på din konto.
 2. Beløbet for den enkelte ydelse trækkes først på din konto, når aktiviteten er afviklet.

Afbestilling af en service

 1. Køb af en service  kan afbestilles indtil 4 hverdage før opstart.
 2. Ved senere afbestilling opkræves det fulde beløb.
 3. Ved køb af billet til et arrangement eller en middag afhænger afbestillingsbetingelserne af karakten af aktivitet og fremgår af beskrivelsen af aktiviteten.

Aflysning (udsættelse) et møde eller date

 1. Planlagte møder med My Perfect Match samt planlagte dates kan aflyses indtil 48 timer før afvikling uden beregning. Ved senere afbestilling opkræves det fulde beløb.
 2. Ved for sen aflysning af en date opkræves yderligere et no-show-fee på kr. 750, som dækker den anden parts udgift.
 3. Ved gentagne aflysninger kan My Perfect Match vælge at opsige samarbejdet.

Betaling af ”no-show-fee”

 1. Opkrævning af honoraret af ”no-show-fee” foregår via faktura. Planlægning af nye dates afvikles ikke, før fakturaen er betalt.
 2. Betalingsbetingelsen for ”no-show-fee” er 8 dage netto.

Klageindstans

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive e-mail adressen helle@myperfectmatch.dk