Lykkelig

Får du handlet på det, der skaber livskvalitet for dig?

Det siges at Danmark er det lykkeligste land i verden!

Men får vi som borger i dette lykkelige land det optimale ud af de muligheder, der byder sig til og handlet på det er vigtigt for os?

Griber vi de chancer vi møder, for netop at skabe den lykke vi drømmer om i vores eget liv?

Hvordan ser den umiddelbare tilstand ud hos danskerne?

Nok kan vi bryste os af den fine titel, men vi bliver, desværre, også jævnligt konfronteret med undersøgelser der viser det modsatte.

Hverdagen i Danmark byder desværre på disse kolde tal:

  • 80% af os har været sygemeldt med stress lignende symptomer
  • 40% af os mistrives på vores job
  • 48% af vores ægteskaber går i opløsning
  • 33% af os er single, og tallet er stigende

Så hvor lykkelige er vi, som borgere, egentlig? Hvor høj er vores livskvalitet, når vi for alvor får selvindsigt?

Kan en udfordret livskvalitet føre til overforbrug?

De sociale normer, krav og forventninger til de roller vi har i livet, er efterhånden mange. Det gælder både dem vi tillægger os selv og dem vi møder fra andre. Desværre oplever langt flere at de, over tid, er styret af omverdens krav og forventninger snarere end det, der er essentielt for dem på det personlig plan.

Når disse forventninger og krav overtager, medfører det, at vi ender med at handle efter dette, i stedet for at handle på egne motiver og behov. Af den simple grund kommer vi længere væk fra egne drømme og muligheder. Det betyder med stor sandsynlighed at vores livskvalitet er udfordret og risikoen for at bliver vi en dårligere version af os selv er meget høj.

Denne dårligere version af os som mennesker betyder, at vi har tendens til kun at tage halvt vare på os selv og har stor risiko for at ende som en del af den tidligere nævnte statistik. Udfordringen er, at vi ikke tør tage fat på hvad problemet i virkeligheden er, og forstå at parametrene i statistikken er gensidigt afhængige.

Hvis du fx har problemer i dit forhold kan det føre til stress (symptomer) fordi du måske ender med at arbejde for meget, drikke for meget, træne for meget.

Ved hjælp af overforbruget slører du dine behov og får (nok) ikke handlet på det der er vigtigt for dig, på baggrund af de forventninger du har til dig selv og de omgivelserne har til dig. Kort sagt, du får en ringere livskvalitet og dine afsavn dulmer du med overforbrug. Dét er kritisk, både for dig som person, men så sandelig også for samfundet.

Så, jo mere du ignorerer eller dulmer dit afsavn til dine behov og prioriteter, jo større er chancen for, at du ender som en del af de 80% der bliver sygemeldt med stress lignende symptomer.

De forventninger der er til os, påvirker i høj grad vores handlekraft til at træffe de rette valg for os selv. Det er dét, der er medvirkende til at give nedsat livskvalitet og -glæde.

Øg din livskvalitet! Start med at være ærlig overfor dig selv.

Når du ikke får sagt fra og skabt den forandring der skal til, kan du heller ikke forvente et lykkeligere liv. Stop derfor med at putte et plaster på såret i form af overforbrug og tag aktiv del i dit eget liv, din egen lykke.

Kun ved at være ærlig overfor dig selv, kan du begynde at handle på hvad der er vigtigt for dig og på den måde øge din livskvalitet. Der er ikke en quick-fix løsning til dette, og måske du har brug for råd og vejledning, men prøv at starte med at spørge dig selv:

Hvordan har du prioriteret i dit eget liv? Er du en del af den kedelige statistisk? Eller er du god til at handle på det, der er vigtigt for dig?

Har du jobbet der udfordrer og inspirerer dig, så du har en meningsfyld arbejdsdag?

Har du et særligt menneske tæt på dig, så du har betroet vidne til hele dit liv?

2018-01-12T09:20:38+00:00