Dit match

Grundlæggende handler det om at finde partner, der relaterer sig til samme LOVE map, som dit, men som også besidder kvaliteter, du ikke selv råder over.

Derfor anbefaler vi dig at søge en partner, der matcher dig på følgende måde:

Personlige egenskaber

Polarisering mellem kønnene er en vigtig del af et sundt parforhold.

For at bevare den vedvarende dynamik i parforhold anbefaler vi, at du søger en partner på et niveau med dig. Jo mere maskulin og feminin du selv er, jo mere maskulin og feminin bør din partner være.

En meget feminin kvinde kræver en meget maskulin mand, og omvendt.

Dit resultat

Tjek

Personlige værdier

Et fælles værdisæt, betyder samme udgangspunkt for begge parter.

I har overordnet set samme retning, adfærd og normer for jeres samliv. Og det skaber grobund for tryghed og er grundlaget for, at I kan føle jer hørt, set og forstået.

Dit resultat

Tjek

Personlig fremtoning

Social kontakt
Som udgangspunkt anbefaler vi, at du søger en partner, der enten har samme sociale adfærd, som dig eller som indeholder sider du selv ønsker at udvikle.

Det afhænger dog af, hvor tilfreds eller fastlåst du er i din egen rolle. Der kan være situationer, hvor du, med fordel kan have behov for en partner, der kan introducere dig til være mere udadvendt eller mere fokuseret.

Konflikthåndtering
I relation til håndtering af konflikter og uenigheder er det vigtigt, at begge parter forstår egne adfærd og reaktionsmønstre.

Det forudsætter, at du har evnen til at forstå den andens udgangspunkt samt evnen til selv at sætte ord på egne behov og ønsker.

Det optimale er dog at have samme tilgang til konflikthåndtering.

Instinkt
I teorien omkring de tre dyriske instinkter, seksuel, overlever og social, har du et primært, sekundært og et blindt punkt.

Den optimale kombination af instinkter er, at I har samme primære instinkt, men har forskelligt blindt punkt.

Dit resultat

Tjek

Livsstil

At I har i store træk den samme livsstil samt livssyn.

De valg og overbevisninger, jeres fælles livssyn giver jer, gør at I ofte tænker og handler ud fra samme udgangspunkt – for at skabe jer det liv, der betyder noget for jer begge.

Livsstil

Tjek

Samliv

I relation til graden af behov for intimitet og tillid handler det her om jeres reaktionsmønstre og usagte forventninger.

Det er jeres individuelle forståelse af, hvordan kærlighed mærkes og vises. Her bør I ligeledes ligge på niveau med hinanden.

Dit resultat

Tjek

Work Life Balance

For at forblive selvstændige individer, men samtidig en stærk enhed, er det vigtigt, at I har en forståelse og accept af, hvad I hver især har behov for i livets øvrige forhold.

Det er centralt at I har en gensidig forståelse og accept af de prioriteringer I har behov for at skabe. Så I, både sammen og hver for sig, kan skabe en god livskvalitet og det samliv I begge ønsker.

Dit resultat

Tjek

Titel

Kontakt

My Perfect Match

Linnesgade 26, st.tv., 1361 København K

CVR: 28652305

Telefon: 7210 8393

Kontortid: kl. 09 – 16

Efter aftale afholdes interview i Aarhus og Odense.

  Navn*

  Mail*

  Mobilnr.*

  Send 3 forslag til datoer og tidspunkter*
  Telefontid: mandag - fredag kl. 9 til 16.

   Navn*

   E-mail*

   Besked*