Kategorier:

Få styr på dine personlige værdier, og øg din livskvalitet!

Hvilke personlige værdier er vigtige for dig?

Har du stillet dig selv spørgsmålet om, hvad der virkelig betyder noget for dig inderst inde?

Bruger du de sider af dig selv, som giver mening og livsglæde for dig selv og andre?

Har du ikke et klart billede?

Få inspiration til at sætte ord på dine livsværdier i dine centrale livsområder og roller.

Bliv bevidst om dine personlige værdier

Dine værdier tager udgangspunkt i dine dybeste ønsker for, hvordan du ønsker at interagere med dig selv, andre og verden omkring dig.

Værdier er, i bund og grund, principper, der vejleder, guider og motiverer dig gennem hele livet. De ændrer sig over tid og gennem de forskellige livsfaser du befinder dig i.

Jo tydeligere dine værdier er for dig, jo lettere er det at leve i overensstemmelse med dem. Hvis du ikke er tydelig, kommer du alt for let væk fra din egen kerne.

Og derved får du sværere ved at træffe de gode valg!

Et værktøj til at få styr på dine personlige værdier

En værdi er ikke et mål, men en retning – en vision.

At finde en partner er et mål. At ønske et udviklende parforhold er en værdi.

Helt konkret skal du tage et kig på hvert af de oplistede livsområder for at vurdere, hvor vigtigt området er for dig.

Du opfordres til at nedskrive, hvad du værdsætter, hvis du kunne ønske frit? Hvad er vigtigt? Hvad betyder noget for dig? Og hvor vil du gerne arbejde henimod?

Du skal prioritere hvilke roller og livsværdier der udgør dit livskompas.

Vidste du, at et fælles værdisæt er nøglen til en udviklende relation?

Hos My Perfect Match tager vi altid afsæt i dine personlige værdier, og matcher dig med seriøse singler på baggrund af dem.

Med vores unikke profilværktøj kan du få hjælp til at kortlægge og prioritere dine livsværdier.

Hold dig opdateret