Trusted Advisor! Buzzword, Bullshit eller Bund Reelt?

I en tid hvor vi taler om paradigmeskift ser vi på hinanden med nye kommercielle øjne.

Vi taler ikke længere om segmenter, som eksempelvis B2B eller B2C, men nærmere H2H – human to human.

Vi arbejder målrettet og intenst på at skabe en personlig tilgang i vores relationer.

Skabe relationer, der bygger på troværdighed, pålidelighed og forpligtelse.

Men en sådan status kan ikke opnås på baggrund af en titel på et visitkort.

Den må du gøre dig fortjent til. 

Tillid kræver udsyn og indsigt

Det kræver mod og fortrolighed at indtage rollen, som Trusted Advisor, der trods alt bygger på tillid, hvis du ønsker at opfattes, som troværdig.

Den slags tillid opbygger du ikke blot natten over. Du skal turde give noget af dig selv, være autentisk og kende dit eget motiv.

Tilliden bliver personlig, når begge parter løber en risiko og dermed har noget på spil.

Tillid skal man gøre fortjent til

Det tager tid og kræver en indsats at vinde tilliden hos et andet menneske. Den bygger på to grundlæggende elementer:

1) Du skal være værd at tale med om problemet, behovet eller udfordringen. Det betyder, at du skal have indsigt, viden eller erfaring inden for området.

2) Dernæst skal du, på et følelsesmæssigt plan, skabe trygheden omkring, at du er i stand til at yde den nødvendige støtte. Hertil kommer en ægte interesse, der driver dit engagement.

Bygger du dine professionelle relationer som dine private?

Det bør du gøre!

I management bogen ”Trusted Advisor” drages parallellen til, hvordan vi bygger relationer i vores privatliv. Den beskriver hvordan du, som i kærlighedens spilleregler, kan finde de samme grundprincipper du med fordel kan benytte dig af, når du skaber stærke professionelle relationer.

At udvikle sunde relationer og herigennem opbygge din rolle som Trusted Advisor, forudsætter at du tør:

  • Tage det første skridt
  • Lytte for at forstå
  • Spørge ind til det ukendte

 

Kvaliteten i livet handler, i bund og grund, om vores evne til at udvikle og fastholde en eller flere Trusted Advisors i vores liv, samt at være det for andre.

De sunde tætte relationer sørger for, at vi opnår mere robusthed.

Vi lever længere, har større livsglæde og holder os skarpere. Uden relationerne bliver livet ensomt og tomt.

Så, er Trusted Advisor et buzzword? Ja, i høj grad. Er det Bullshit?

Måske for nogle, men lad os spørge disse, når de står alene, som 72 årige mand/kvinde.

Er det Bund Reelt? Absolut.

Skal vi finde din fortrolige? 

Hold dig opdateret