Kategorier:

Datinglivet har brug for pejlemærker for at undgå afveje!

Datinglivet giver dig masse af erfaringer.

Min matchmaking-model tager, blandt andet, udgangspunkt disse indsigter og kalder dine livsmarkører!

Livsmarkører er dine erfaringer med, hvad der er godt og givende for dig.

Hvad du skal sigte efter og hvad du skal styre uden om.

Livsmarkører findes i alle aspekter af dit liv.

Med afsæt i din fortid danner de grundlaget for dine valg i fremtiden. Derfor kan du med fordel bruge dem som vejvisere til det du søger.

Hvad er en livsmarkør?

Jeg ser livsmarkører som erfaringer, du har tilegnet dig gennem situationer og relationer, du har været i.

Enten dem du selv har skabt og valgt at være i. Eller dem omstændigheder har skabt for dig.

Vore beslutninger og de valg vi træffer gennem livet har afsæt i vores værdier og overbevisninger. Værdier er udgangspunktet for hvad vi tænker og hvordan vi handler.

Langt de fleste beslutninger og valg vi træffer, sker på et ubevidst plan. Mange af dem giver vi ikke yderligere betydning eller refleksion – de kører per automatik!

De interessante er dem, hvor nålen svinger enten i optur eller nedtur.

Når datinglivet leder os ad blinde veje!

Når vi bliver udfordret, f.eks. ved at stå i en konflikt, et dilemma eller ved at andre går over vores grænser, oplever jeg, at nye værdier. De viser sig enten form af en overbevisning eller holdning, vi ikke vidste, at vi havde.

Det kan få os til at stoppe op og konsultere os selv. Derved flytter følelsen fra et ubevidst plan til et oplyst og erkendt behov.

Er der en god følelse forbundet med oplevelsen, er det blot en positiv erkendelse for noget vi gør os godt.

Er der derimod en negativ følelse, der bider sig fast, bør du undersøge omstændighederne for, hvordan du er havnet der. Eller hvor du måske har tilladt andre at bringe dig i den situation eller rolle.

Livsmarkører er derfor resultatet af dit indre analysearbejde. En erkendelse af dit værdikodeks, som gør, at du handler som du gør, hvad enten det er positivt eller negativt.

Med livsmarkøren som blind passager

Du træffer dagligt beslutninger ud fra dine værdier. Nogle gode og andre mindre konstruktive. De har afsæt i din fortolkning af, hvad der er godt og skidt i forhold til de oplevelser og erfaringer du med i bagagen.

De oplevelser og erfaringer du bør give ekstra opmærksomhed, er dem, hvor du træffer dårlige valg. Valg som udfordrer dit indre værdibarometer negativt. Der hvor der ikke er overensstemmelse mellem det du gør, siger og viser i forhold til, hvad du egentligt føler og mener.

Der hvor du er dig selv utro!

Måske har du været i en relation eller situation alt for længe. Der hvor du ikke fik sagt fra i tide, eller fordi du sent blev bevidst om din holdning i den pågældende situation.

Det kan være i de situationer, hvor du har påtaget, eller andre har pålagt, dig en rolle, hvor du ender op med at blive en dårlig version af dig selv.

Du er endt som blind passager i eget liv!

Ansvaret er dit!

Når du oplever, at du befinder dig i en destruktiv rolle i forhold til en relation eller situation, har du ansvaret for at handle på det.

Situationen kan måske løses ved at ændre adfærd og/eller ved at kommunikere med de involverede om den erkendelse du har fået.

Vælger du at fastholde dig i rollen, skal du være bevidst om, hvad der skal til for at ændre situation. Således at du både kan være i den og stadig bevare dig selv.

Er det derimod et centralt element i dit værdigrundlag, din person og dit potentiale, som du ikke kan eller vil gå på kompromis med, må du flytte dig væk fra situationen/relationen.

Bliv bevidst om hvor du ikke vil hen!

Jeg mener, at denne type af negative livsmarkører er væsentlige pejlemærker for, hvad du skal styre udenom i alle relationer. Især i en dating sammenhæng bør de være en del af kriterierne i din matchdating vurdering.

Så snart du ser skiltet og mærker følelsen af ”fare”, bør du ændre kurs. Dette er også en metode til at ændre indgroede mønstre, som kan holde dig fast i dit valg af ”forkerte” kærester eller parforhold.

Helle

Ps. Er du træt af alle bumpene på vejen i datinglivet, så kan jeg hjælpe dig med at blive bevidst om dine livsmarkører. Læs mere om hvordan vi bruger værdier som kriterier i matchmaking servicen.

 

Hold dig opdateret