Kategorier:

Sådan løser du dine konflikter konstruktivt

Konflikter er en uundgåelig del af alle relationer.

En konflikt opstår, når en eller flere personer har modstridende behov i en situation.

Din evne til at håndtere en konflikt er afgørende for kvaliteten af dine relationer.

Ved at erkende dit reaktionsmønster, har du en mulighed for at ændre udfaldet af dine konflikter.

Hvordan går du typisk til dine konflikter?

De 3 tillærte reaktionsmønstre

I en konflikt har vi typisk tre tillærte måder at reagere på:

Den positive adfærd
Den positive type ignorerer konflikten, negligerer den eller bøjer af. Denne type ønsker ikke kampe. De har et dybt ønske om at bevare gode relationer. Derfor udskyder de deres reaktion, da de håber på, at situationen går over eller forbedres over tid.

Når du undviger konflikten, tager du aldrig fat om rodens kerne. Du løser intet, og før eller siden kommer ”problemet” tilbage. At ignorere konflikten kan være direkte konfliktoptrappende.

Den udadreagerende adfærd
Denne type elsker store reaktioner og stærke følelser. De ”slår” fra sig. De måler ofte deres partners kærlighed eller interesse ud fra, hvor heftige hans eller hendes reaktioner er. Med deres adfærd håber de, at den anden trækker sig, eller kommer dem i møde.

Når du angriber, mister du den positive kontakt og ender med at skabe afstand mellem jer. Enten trækker din partner sig fra dig eller svarer igen på samme måde. Og konflikten bliver optrappet.

Den kompetente adfærd
Denne type håndterer uoverensstemmelserne og konflikterne ved at bevare roen. De tilstræber at møde konflikter ved at være objektive, effektive og kompetente. De møder konflikterne med mod og overskud og ønsker at italesætte og løse dem konstruktivt.

De er drevet af ønsket om at komme partneren i møde og har en afklaret tilgang i forhold til konflikter.

Sådan løser du konflikter optimalt

Det fleste af os har en tendens til at fornægte konflikter ved enten at undgå dem eller angribe dem. Fornægtelse er derfor et af de største problemer i løsning af uoverensstemmelser og konflikter.

Ofte fortolker vi en konflikt som en krig – en kamp. Men de begynder typisk med en mindre uoverensstemmelse, som udvikler og optrapper sig til en krigszone.

En konflikt opstår, fordi en person har et behov, som ikke bliver mødt. Den typiske måde at tilgå dem er at reagere på ”ikke mødt behov” til håndtering af konflikten. Ved denne tilgang springer vi centrale faser over, der kunne være med til at undgå eller løse konflikten.

En konstruktiv tilgang til at minimere en konflikt er:

1) At give udtryk for dine behov ved at italesætte dem.

2) At undersøge, om dit behov kan blive mødt eller ej. Kan dit behov imødekommes? Ja, så har vi allerede en løsning.

3) Hvis ikke, må du forhandle behovet eller håndtere konflikten.

I de fleste konflikter springer vi punkt 1) og 2) over, og går direkte til konflikthåndtering uden at give udtryk for behovet bag konflikten.

3 gode grunde til at håndtere dine konflikter i tide

  • De er opslidende og kræver ressourcer
  • De er begrænsende og kan gøre dig syg
  • De skaber afstand og ødelægger kvaliteten af dine relationer

 

Hvem vinder og taber i dine konflikter? Er du opmærksom på, hvordan du ”lander” dem? Og hvad der skaber dem?

Hold dig opdateret