Omfavn jeres konflikter og opnå højere selvindsigt

Konflikter har grobund i vores relationer – også i relationen til dig selv.

De fleste af os forbinder en konflikt med en negativ situation, som skaber usikkerhed eller frygt.

Men måske bør vi ændre vores opfattelse af konflikter. I en konflikt ligger nemlig nye indsigter og løsninger.

Derfor er konflikter en invitation til at blive klogere på dig selv og dine omgivelser.

En opfordring til refleksion, selvindsigt og forandring.

Konflikt er katalysator for transformation 

Clair Canfield, Lektor ved Utah State University, har studeret egne og andres konflikter. Gennem hans læring ønsker han at ændre vores opfattelse af konflikthåndtering.

Clair Canfield udtaler: ”Konflikt holder et spejl til dit dybeste behov og mest dybtfølte håb. Konflikter åbner op for mulighed for at skabe den forandring, du ønsker i dit liv. Det er almindeligt at føle sig fanget og fastlåst, når du oplever konflikt, men der er en vej ud!”

Ifølge Canfield er vejen ud, at du tilgår konflikter ud fra følgende filosofi:

1) Erkendelse af det sande afsæt for konflikten  

Den oplevede årsag til konflikten er sjældent det egentlige ”problem”. Bag konflikter ligger modstridende behov og følelser. Konflikter kan være dine egne indre konflikter og dem, der udspiller sig med omgivelserne. Dine egne indre konflikter udspiller sig forskelligt i de roller, du indgår i.

Så det handler om at se bag konflikten for at kortlægge den reelle ”problemstilling”.

2) Fastlåste konflikter kræver selverkendelse  

Det kræver selverkendelse, når du sidder fast i uløste konflikter.

Måske kommer forløsningen ikke, fordi du ikke har det rette perspektiv for sagens kerne. Eller fordi du ikke har evnen til at erkende dine egne fejl og mangler i forhold i konflikten.

Du er nødt til at erkende din ”utilstrækkelighed” i og bag konflikten – og erkende, at du måske ikke har sandheden eller er fejlfri i din selvforståelse.

Løsningen ligger i at tage ansvar

Ifølge Canfield ligger den tredje nøgle i at ændre tilgangen for ”sproget” rundt om konflikten. Så handler og taler du ud fra dit eget perspektiv, og tager dermed ansvar for din banehalvdel. Det gør, at vi kan have oprigtige samtaler om forandring og udvikling hos os selv og andre.

Canfields tredje nøgle handler om følgende 5 temaer:

1) Sårbarhed 

At du har villighed til at vise, hvem du virkelig er. Når du tør italesætte dine behov, dine følelser og dine mangler, åbner det konflikten.

2) Ejerskab 

At du tager ejerskab for egne behov, følelser og de valg, du træffer. Det giver dig mulighed for at se, hvad dit bidrag i konflikten er. Når du kan kortlægge dine egne motiver og fremskrivningen af dem, har du mulighed for at ændre kurs og derved forandre udfaldet.

3) Kommunikation 

At du spørger ind, lytter og forklarer dig. Når du kommunikerer om, hvad der rør sig i dig, og når du spørger ind til dine omgivelser, har du mulighed for at forstå, hvor konflikten kommer fra. Det giver dig indsigt i følelsen og behovet under konflikten.

4) Accept 

At du accepterer realiteterne, og hvad du ikke kan ændre. Når du ser virkeligheden i øjnene, vil du opleve, at du ikke kan kontrollere andres følelser, behov og overbevisninger. Forandringer er derfor også forbundet med forskellige former for tab.

5) Grænser 

At du italesætter dine grænser og bliver tydelig i at sige ja og nej. Når du sætter tydelige grænser for, hvor du står, skaber det grundlag for tillid og intimitet.

Nøglen til sunde relationer

Værdien af dine relationer ligger i evnen til at løse de konflikter og uoverensstemmelser, der kommer. Overstående er en svær øvelse at praktisere, men øvelse gør mester.

Hvordan opfatter du konflikter – som en negativ tilstand, eller en invitation til forandring? Hvordan sikrer du, at du lærer af dine konflikter?

Hold dig opdateret