Få nøglen til en langvarig og sund relation

intimitet

Kender du følelsen af at være i en samtale, som ikke rigtigt flytter noget?

Den er blottet for nerve og nærvær og løfter sig aldrig relationen over de banale høflighedsfraser.

Nok var det et hyggeligt møde, men du kom ikke tættere på din samtalepartner.

Ja, så har I nok ikke talt jer længere ind end det 2. niveau i intimitet.

Få nøglen til en langvarig og sund relation

intimitet

Kender du følelsen af at være i en samtale, som ikke rigtigt flytter noget?

Den er blottet for nerve og nærvær og løfter sig aldrig over de banale høflighedsfraser.

Nok var det et hyggeligt møde, men du kom ikke tættere på din samtalepartner.

Ja, så har I nok ikke talt jer længere ind end det 2. niveau i intimitet.

Derfor glider vi fra hinanden

En forskningsgruppe satte sig for at undersøge, hvilke faktorer der er udslagsgivende for at ægteskaber brydes. De bad derfor en gruppe nyskilte personer om at svare på tre forskellige spørgeskemaer om årsagen til deres skilsmisse.

Første spørgeskema omhandler den vedvarende årsag til bruddet. Andet skema handler om specielle stressfaktorer som medvirkede til skilsmissen. Og det tredje om den udløsende faktor for skilsmissen.

Konklusionen for de tre spørgeskemaer – og altså de primære årsager til, vi lader os skille – er:

  1. Manglende evne til at tale sammen
  2. Ærgrelser og irritationer over ægtefællens adfærd
  3. Manglende vilje til at opføre sig, så man ikke går hinanden på nerverne

Mange skilsmisse kunne måske være undgået, hvis parret kendt hinanden lidt bedre, og de var fortrolige med at involvere hinanden på et dybere følelsesmæssigt plan.

Bliv klogere på de 7 niveauer af intimitet

Vi bevæger os ind og ud i for rummet for intimitet. I et parforhold har vi alle grundlæggende behov for følelsesmæssig intimitet. Og vi har behov for at føle os set, hørt og forstået for den, vi er.

Uden følelsesmæssig intimitet er partnere som to fremmede. Det skaber afstand mellem parret, og over tid ender vi med at miste respekten for hinanden af den simpel grund, at vi ikke forstår den andens afsæt.

Matthew Kelly har udviklet denne model over de syv niveauer af intimitet:

1. niveau; Kliche

På dette niveau er samtalen upersonlig og overfladisk. Det er smalltalk om vejr og vind, som ikke kræver meget andet af din samtalepartner end et par høflighedsfraser.

For mange kan det være svært at kommunikere på det overfladiske niveau, men hvis du mestrer denne kunst, kan den give dig adgang til nye sociale relationer og fællesskaber.

Og hvis ønsker at kaste dig aktivt ud i dating er din evne til at smalltalke ofte en grundpræmis for din succesrate.

2. niveau: Fakta

Her kommunikerer vi om saglige og faktuelle oplevelser og emner. Her er samtalen mere personligt og engageret, men uden at tale om følelser.

Ofte kommunikerer vi om vores professionelle roller, emner vi har god erfaring inden for eller ting vi holder af.

Mange kommer ikke længere end til dette niveau, fordi de er bange for det 3. niveau.’

3. niveau: Meninger

Det er her vi begynder at udvikle relationen. Når vi deler vores meninger og holdninger, begynder vi også at afsløre mere om hvem vi er, hvad vi tænker, og hvad vi føler.

Vi står ved os selv på godt og ondt. Vi bekender kulør om vores tanker, normer og overbevisninger. Den form for udveksling af meninger og holdninger er oplysende, tilkendegivende og samlende for de to parter.

På den anden side kan meninger og holdninger også skabe uoverensstemmelser og afstand, og forskellige synspunkter kan være kilde til mange konflikter.

Hvis parter ikke accepterer og respekterer deres forskelligheder, kommer de ikke videre til næste niveau.

4. niveau: Værdier og drømme

For bag vores meninger og holdninger ligger værdier og drømme.

Her ligger også vores personlige mål og håb for fremtiden. Personlige værdier er principper, der vejleder, guide og motivere dig mod drømme.

Vores inderste drømme kan være så ambitiøse, at de måske også kan virke urealistiske. Vi kan derfor have svært ved at sige dem højt, fordi vi derved føler, at vi blotter os og bliver bange for latterliggørelse.

Af den grund afslører vi ofte først os selv rigtigt i relationer, som bygger på gensidig respekt og accept.

5. niveau: Følelser

På dette niveau handler det både om evnen til at udtrykke dine egne følelser og til at acceptere til partners.

Det kræver naturligvis, at du først og fremmest er bevidst omkring dine følelser og kan kommunikere dem klart. For det er ikke alle er komfortable med at dele følelser, og nogle har måske endda svært ved at mærke dem. Især hvis de er udløst af samspillet i relationen med en partner.

Men par, der ikke evner at kommunikere på dette niveau, risikerer at miste respekten for hinanden.

6. niveau: Fejl og mangler

På dette stadie blotter vi vores egen dybeste oplevelse af vores fejl og mangler; vores uperfekte jeg. Vi deler vores mørkeste hemmeligheder i håbet om at blive mødt med forståelse og empati.

Det er altså her, vi vedkender de erfaringer og erkendelser, der er forudsætningen for, at vi er blevet den person vi er i dag. For at nå til dette punkt, kræver det selvindsigt og accept af dig selv, for den du er.

Her falder facaden, og parret tør vise deres sårbarhed til hinanden.

Generelt lever vi alle med en frygt for at afsløre vores mørke sider. Men når vi kender hinandens frygt og forstår, hvad der er årsagen til den, har vi bedre forudsætning for at forstå den andens adfærd og mønstre.

7. niveau: Behov

Når I når ind til det sidste niveau forstår I hinandens behov og frygt; den andens virkelighed.

På dette niveau har vi mulighed for at give hinanden, det vi virkelighed har behov for – fordi vi forstår hvad det handler om. Din egen og den andens bevidste og ubevidste behov (og heraf vores adfærd) bliver en fælles virkelighed. Dette niveau af intimitet handler ikke om italesættelse og kommunikation men følelsen af samvær og nærvær.

Den form for intimitet opstår kun, når vi er i nuet. Den skal genskabes og fornyes for at bevare intensiteten.

At møde din partner forudsætter, at du kender dig selv godt!