Kategorier:

Få nøglen til en sund og langvarig relation

Kender du følelsen af at være i en samtale, som ikke rigtigt flytter noget?

Nok var det et hyggeligt møde, men du kom ikke tættere på din samtalepartner.

Samtalen var blottet for nerve og nærvær og løftede aldrig relationen over de banale høflighedsfraser.

Ja, så har I nok ikke talt jer længere ind end det 2. niveau i intimitet.

Derfor glider vi fra hinanden

En forskningsgruppe satte sig for at undersøge, hvilke faktorer der er udslagsgivende for, at ægteskaber bliver brudt. De bad derfor en gruppe nyskilte personer om at svare på tre forskellige spørgeskemaer om årsagen til deres skilsmisse.

Første spørgeskema omhandlede den vedvarende årsag til bruddet. Andet skema handlede om specielle stressfaktorer, som medvirkede til skilsmissen. Og det tredje om den udløsende faktor for skilsmissen.

Konklusionen for de tre spørgeskemaer – og altså de primære årsager til, at vi lader os skille – er:

  1. Manglende evne til at tale sammen
  2. Ærgrelser og irritationer over ægtefællens adfærd
  3. Manglende vilje til at opføre sig, så man ikke går hinanden på nerverne

 

Mange skilsmisser kunne måske være undgået, hvis parret kendte hinanden lidt bedre og var fortrolige med at involvere hinanden på et dybere følelsesmæssigt plan.

Bliv klogere på de 7 niveauer af intimitet

I et parforhold har vi et grundlæggende behov for følelsesmæssig intimitet. Vi har behov for at føle os set, hørt og forstået for den, vi er.

Uden følelsesmæssig intimitet er partnere som to fremmede. Det skaber afstand mellem parret, og over tid ender vi med at miste respekten for hinanden af den simple grund, at vi ikke forstår den andens afsæt.

Matthew Kelly har udviklet denne model over de syv niveauer af intimitet:

1. niveau: Kliché

På dette niveau er samtalen upersonlig og overfladisk. Det er smalltalk om vind og vejr, som ikke kræver meget andet af din samtalepartner end et par høflighedsfraser.

For mange kan det være svært at kommunikere på det overfladiske niveau, men hvis du mestrer denne kunst, kan den give dig adgang til nye sociale relationer og fællesskaber.

Og hvis ønsker at kaste dig aktivt ud i dating, er din evne til at smalltalke ofte en grundpræmis for din succesrate.

2. niveau: Fakta

Her kommunikerer vi om saglige og faktuelle oplevelser og emner. Her er samtalen mere personlig og engageret, men uden at vi taler om følelser.

Ofte kommunikerer vi om vores professionelle roller, emner, vi har god erfaring inden for, eller ting, vi holder af.

Mange kommer ikke længere end til dette niveau, fordi de er bange for det 3. niveau.

3. niveau: Meninger

Det er her, vi begynder at udvikle relationen. Når vi deler vores meninger og holdninger, begynder vi også at afsløre mere om, hvem vi er, hvad vi tænker, og hvad vi føler.

Vi står ved os selv på godt og ondt. Vi bekender kulør om vores tanker, normer og overbevisninger. Den form for udveksling af meninger og holdninger er oplysende, tilkendegivende og samlende for de to parter.

På den anden side kan meninger og holdninger også skabe uoverensstemmelser og afstand, og forskellige synspunkter kan være kilde til mange konflikter.

Hvis begge parter ikke accepterer og respekterer hinandens forskelligheder, kommer de ikke videre til næste niveau.

4. niveau: Værdier og drømme

Bag vores meninger og holdninger ligger værdier og drømme.

Her ligger også vores personlige mål og håb for fremtiden. Personlige værdier er principper, der vejleder, guider og motiverer dig mod drømme.

Vores inderste drømme kan være så ambitiøse, at de måske virker urealistiske. Vi kan derfor have svært ved at sige dem højt, fordi vi derved føler, at vi blotter os og bliver bange for at latterliggøre os selv.

Af den grund afslører vi ofte først rigtigt os selv i relationer, som bygger på gensidig accept og respekt.

5. niveau: Følelser

På dette niveau handler det både om evnen til at udtrykke egne følelser, og evnen til at acceptere din partners.

Det kræver naturligvis, at du først og fremmest er bevidst om dine følelser og kan kommunikere dem klart. For det er ikke alle, der er komfortable med at dele følelser, og nogen har måske endda svært ved at mærke dem. Især hvis de bliver udløst af samspillet i relationen med en partner.

Men par, der ikke evner at kommunikere på dette niveau, risikerer at miste respekten for hinanden.

6. niveau: Fejl og mangler

På dette stadie blotter vi vores egen dybeste oplevelse af vores fejl og mangler; vores uperfekte jeg. Vi deler vores mørkeste hemmeligheder i håb om at blive mødt med forståelse og empati.

Det er altså her, vi vedkender de erfaringer og erkendelser, der er forudsætningen for, at vi er blevet den person, vi er i dag. For at nå til dette punkt, kræver det selvindsigt og accept af dig selv for den, du er.

Her falder facaden, og parret tør vise deres sårbarhed til hinanden.

Generelt lever vi alle med en frygt for at afsløre vores mørke sider. Men når vi kender hinandens frygt og forstår, hvad der er årsagen til den, har vi bedre forudsætninger for at forstå den andens adfærd og mønstre.

7. niveau: Behov

Når I når ind til det sidste niveau, forstår I hinandens behov og frygt; den andens virkelighed.

På dette niveau har vi mulighed for at give hinanden det, vi i virkeligheden har behov for – fordi vi forstår, hvad det handler om. Din egen og den andens bevidste og ubevidste behov (og heraf vores adfærd) bliver en fælles virkelighed. Dette niveau af intimitet handler ikke om italesættelse og kommunikation, men om følelsen af samvær og nærvær.

Den form for intimitet opstår kun, når vi er i nuet. Den skal genskabes og fornyes for at bevare intensiteten.

At møde din partner forudsætter, at du kender dig selv godt!

Hold dig opdateret