Kategorier:

Styrk dine relationer: Nøglen er personlig autenticitet

Som bekendt har du kun få sekunder til at gøre et godt forhåndsindtryk.

Men hvilke kriterier ligger til grund for, hvordan du evaluerer andre?

Det har Professor i social psykologi Amy Cuddy sat sig for at undersøge. Udgangspunktet er vores mønstre, når vi interagerer.

I professionelle sammenhænge vægtes faglig kompetence er den vigtigste faktor.

Gør et godt førstehåndsindtryk: Drop iscenesættelsen

Det skyldes, at vi naturligt stræber efter at fremstå kompetente, kloge og dygtige til at håndtere en given opgave.

Deres forskning viser dog, at de to vigtigste personlige faktorer vi bruger, når vi evaluerer hinanden er; tillid og respekt.

Interessant er, at kompetence først værdsættes, når tilliden er skabt. Det kan give bagslag, hvis man fokuserer for meget på at iscenesætte kompetencer og styrker.

Det er altså gennem tillid og respekt, at vi fortolker varme og troværdighed, som danner grundlaget for, om vi, helt konkret, ønsker at indgå i en relation eller et samarbejde.

4 temaer vi evaluerer hinanden ud fra

Tillid og tiltro er fundamentale faktorer i sunde relationer.

I Best Seller bogen Trusted Advisor nedbryder forfatterne tillid i følgende fire temaer:

  • Troværdighed: jeg kan stole på, hvad han/hun siger.. (ord)
  • Pålidelighed: jeg kan stole på, at han/hun gør, hvad han/hun siger.. (handlinger)
  • Intimitet: jeg er tryg ved, at vi taler om.. (følelser)
  • Selvoptagethed: jeg kan stole på, at han/hun interesserer sig for mig.. (motiver)

Ifølge bogen kan du måle din egen tillidsgrad ved hjælp af denne formel:

Graden af tillid er essentielt for din personlige autenticitet.

Forøg din livskvalitet: Indgå i tillidsfulde relationer

Hvad er udbyttet af en højere grad af tillid?

Der er ingen tvivl om, at det bidrager til succes i dit professionelle virke. I dag handler vi ikke med virksomheder, men vi handler med personen bag produktet og servicen.

Derudover har det også en positiv indflydelse på dit private og din evne til at skabe sunde intime relationer.

Og det belønner sig i en højere livskvalitet og styrker ifølge WHO din mentale sundhed!

WHO definerer mental sundhed på følgende måde:

Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor individet kan udvikle sig og udfolde sine evner, kan håndtere belastninger, indgå i positive relationer og bidrage til fællesskabet!

Derudover viser forskning af sunde intime relationer:

  • Giver livet meningsfuldt
  • Reducerer stress
  • Forlænger dit liv

Hvad vægter du højest, når du skal etablere en ny relation? Tillid, respekt eller faglighed?

Helle, Personlig Matchmaker

Om Helle

Helle har siden 2005 drevet HR-virksomheden Human Power.

I denne del af min forretning hjælper jeg virksomheder med at tiltrække de rigtige medarbejdere samt at udvikle og fastholde dem.

Med den erfaring startede jeg My Perfect Match med udgangspunkt i den private og personlige del af matchmaking. My Perfect Match bygger på den naturlige tilgang og forpligtelsen i at møde en potentiel partner gennem en anbefaling.

Jeg mener, at tiden er inde til at gentænke måden og udfordre måde, hvorpå du søger en partner.

Hold dig opdateret