Kategorier:

Prioriter din trivsel højt. Mistrivsel leder til stress

Hvordan fortolker du trivsel? Hvad er det, du stræber efter? Hvad giver mening for dig?

Indholdet af livskvalitet er naturligvis individuelt.

Måske kan vi tillade os at nedbryde det til livskvalitet, indhold og balance, som den overordnede ramme for trivsel.

Kort og godt det meningsfulde liv! Har du fyldt dit liv og hverdag med det rigtige?

Skab trivsel og mening – I de store og i de små beslutninger

Det meningsfulde liv skal leves i de store centrale livsvalg og i de små hverdagsbeslutninger. En evig balance mellem egne og omverdens behov når du foretager beslutninger, og træffer valg.

Til tider per automatik. Og andre gange mere velovervejede. Det kræver refleksion for, hvad dit gode liv er, og skal indeholde.

Har du mærkbare eller synlige markører for, hvornår du oplever mening i dagligdagen?

6 udsagn til at anskue et meningsfyldt liv

Nedenstående temaer er en guide til at nedbryde lagene i din selvforståelse af livskvalitet.

Psykolog Jørn Laursen anskuer ud fra seks centrale temaer at livet er meningsfyldt, når:

  • livet er meningsfuldt
  • handlinger er meningsfulde
  • relationer er meningsfulde
  • målet giver en retning for, hvad du skal og vil
  • nærværet giver en følelse af samvær
  • du oplever balance og selvbestemmelse i dit liv som helhed


Tag dig tid at stille spørgsmålet – hvad giver dig mening nu og her?

Trivsel er mere end en undersøgelse på jobbet og karriereplan.

Ofte er nødvendigt, at du kigger dig sig selv efter i sømmene for, om du nu også er det rette sted, prioriterer de rigtige opgaver/aktiviteter, og har sunde relationer i dit liv.

Du har selv ansvaret for dit velbefindende. Og derved forpligtelsen til at være tro mod sig selv.

Kun du ved, hvad der giver mening for dig!

Hvor godt trives du? Får du handlet på dit trivselsbarometer i alle livsområder?

Hold dig opdateret