Dit Resultat

Her ser du resultatet af dine besvarelser, samlet i dit LOVE map. Under hvert punkt finder du en beskrivelse af hvert område.

Personlige egenskaber

De personlige egenskaber handler om din balance mellem det maskuline (retningsgivende) og det feminine (nærende).

Din score for, henholdsvis, maskulin og feminin er beregnet ud fra en skala, hvor maksimumscoren er 100.


Beskrivelse

Læs mere

Personlige værdier

Oversigten viser, hvilke værdier du vægter højere end andre.

Selvfokus Fokus andre
 
Relation Kompetencer
 

Beskrivelse

Læs mere

Personlig fremtoning

Din personlige fremtoning tager udgangspunkt, hvordan du udlever eller iscenesætter dine adfærdsværdier.


Beskrivelse

Læs mere

Personlig livsstil

Under livsstil findes de overbevisninger, der understøtter dine tanker og handlinger i dit ydre liv og dit livssyn.

Din score vægtes i et interval mellem -18 til 18. Jo højere tal, des mere moderne og idealistisk.


Beskrivelse

Læs mere

Samliv

Kategorien samliv handler om dine mønstre samt selvbillede.

Din score vægtes i et interval mellem -54 til 54. Jo højere tal, des mere tillidsfuld og tryg i nærhed og intimitet.

Tillid/tiltro
Intimitet/nærhed

Beskrivelse

Læs mere

Work life

Her illustrerer vi, hvordan du træffer valg og prioriteringer i dit liv.


 
Vigtighed Tidsfordeling

Beskrivelse

Læs mere

Titel

Kontakt

My Perfect Match

Linnesgade 26, st.tv., 1361 København K

CVR: 28652305

Telefon: 7210 8393

Kontortid: kl. 09 – 16

Efter aftale afholdes interview i Aarhus og Odense.

  Navn*

  Mail*

  Mobilnr.*

  Send 3 forslag til datoer og tidspunkter*
  Telefontid: mandag - fredag kl. 9 til 16.

   Navn*

   E-mail*

   Besked*